Te hallod a titokzatos hangot? A tudósok sem értik ezt!

 

A világ szá­mos táján hallották a meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan hang­ot, amit eddig senki sem tu­dott be­azo­no­sí­tani. A "zaj" ala­csony frek­ven­ci­ájú, egye­sek még a rez­gé­sét is érzik, mások pedig be­le­őrül­tek. A leg­töb­ben azon­ban nem is hall­ják. Senki sem tudja, hon­nan jön, mi okozza, és med­dig fog tar­tani! Hat­van éve csak ta­lál­gat­nak a tu­dó­sok!
A folyamatosan erősödő zúgás sokakat valamiféle gépezet búgására, zakatolására, nyikorgására emlékeztet. Hatalmas területeken hallható, és beláthatatlan ideig tart, az eredete rejtély. Sokszor csak néhány percig, máskor napokon keresztül szól. Ráadásul általában csak az adott környék lakóinak csak mintegy 2-5%-a hallja, leggyakrabban az 50-70 éves korosztályból! Ez azért fontos, mert ebből kiderül, hogy ők azok, akiknekérzékenyebb a hallásuk és az alacsonyabb frekvenciákat is jól hallják, míg a legtöbb ember szinte észre sem veszi a mindent betöltő hátborzongató hangot.

 

A fültanúk leginkább egy üresjáratban brummogó dízel-motor hangjához hasonlították. A véget nem érő hang sokakat az őrületbe kergetett, többen ideg-összeroppanást kaptak. Tapasztalatok szerint, aki egyszer már érzékelte a hangot, sehogyan sem tudott tőle megszabadulni, amíg az szólt.

ripost.hu