Hogy ez eddig nem jutott eszedbe!

Segithetek.blog.hu

BELEHALT A KISLÁNY - AZ EGÉSZ MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY A VÁDLOTTAK PADJÁN

  A védőbeszédeket hallgatva úgy tűnt, mindenki normálisnak fogadja el, hogy egy 41 fokos lázban szenvedő kisgyereket a januári hidegben, éjnek évadján keresztbe-kasul küldözgetnek fél Heves megyén anélkül, hogy bárki megvizsgálná, és megállapítaná: komoly baja van. Olyan komoly, hogy huszonnégy…

Tovább olvasom

nem tudták eltüntetni a videót az el­fo­gott föl­dön­kí­vü­li­ről!

  El­ké­pesztő vi­deók ke­rül­tek fel az in­ter­netre. A fel­vé­te­lek egy ál­lí­tó­la­gos el­fo­gott föl­dön­kí­vüli lény­ről ké­szül­tek. Ere­de­tük két­sé­ges, mint aho­gyan az is, hogy va­ló­diak-e... Rá­adá­sul "is­me­ret­le­nek" mód­sze­re­sen pró­bál­ják el­tün­tetni a fel­vé­te­le­ket, de a…

Tovább olvasom

Itt a leg­újabb őrü­let, a fe­kete-fehér pa­la­csin­ta­torta!

Fo­gad­junk, ilyen pa­la­csin­tá­ról még csak nem is ál­mod­tál! Most meg­mu­tat­juk neked! Nem­csak lát­vá­nyos ez a vál­to­zat, de tel­je­sen új­ra­ér­tel­mezi ezt az egy­szerű és na­gyon finom desszer­tet! Könnyen elkészíthető, kicsiknek, nagyoknak ellenállhatatlan, ráadásul számtalan variációs…

Tovább olvasom

Valami folyni kezdett a nő lábán, aztán az orvos valami elképesztőt mondott!

  Gulyás Regina Olimpia, egy gimnáziumi drámapedagógus éppen indult haza ebédelni, amikor az utcán valami furcsát észlelt. Ahogy ment át a parkon valami folyni kezdett a lábán. Otthon szólt a párjának, hogy baj van, és bemegy a sürgősségire. Ekkor történt a csoda... A kórházban az orvos közölte,…

Tovább olvasom